20-08-07

Dean: Jamaica voorbij

De schoonheid van het beest: de orkaan Dean net nadat hij voorbij Jamaica is geraasd. Duidelijk is te zien dat het ergste nu achter de rug moet zijn voor het eiland. Het blijft voorlopig akelig stil op het nieuws over de ravage die de orkaan er heeft aangericht. Ik betwijfel of dat een goed teken is.

Update: inmiddels is duidelijk dat Dean op Jamaica alleen stoffelijke schade heeft aangericht en er gelukkig hoogstwaarschijnlijk geen slachtoffers zijn.

dean

20 August 2007 0645 UTC GOES-EAST Infrared Satellite Imagery

09:05 Gepost door Gert in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: actueel weer, klimaat, wolken |  Facebook |

Commentaren

in coma door storingen op de weerkaart Ik heb reeds een aantal jaren een gezondheidsprobleem. Ik ben namelijk zeer regelmatig moe en futloos, beter bekend onder de term Chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS). Er zijn een heleboel uitlokkende factoren zoals stress, te lage bloedsuikerwaarde en een overgevoeligheid voor elektrische en magnetische wisselvelden. Dit laatste betekend dat als ik te lang in de buurt verblijf van elektrische toestellen zoals computer of telefoon, dat ik dan de volgende dagen zeer erg moe en futloos ben. Soms kan deze vermoeidheid zo groot zijn dat ik zelf gedurende een uur in een lichte coma raak. Een andere zeer vreemde uitlokkende factor is het weer. Eén uur voordat het begint te regenen ga ik in coma. Tien minuten voordat het regent ontwaak ik weer. Indien de storing gedurende de nacht binnenwaait, wordt ik wakker van zodra het begint te regenen. Ik vraag mij al jaren af welke fysische grootheid van het weer één uur voor de storing mijn gezondheid zou kunnen ondermijnen. Ik hoop dat je mijn vraag discreet kan beantwoorden. Alvast bedankt voor uw interesse.

Gepost door: Patrik Peters | 01-12-09

Geen idee eigenlijk... Dag Patrik,

Ik vrees dat ik te weinig onderlegd ben om jouw vraag te kunnen beantwoorden. Als meteoroloog kan ik je alleen zeggen dat neerslag grosso modo kan ontstaan op 2 soorten manieren: convectief (buien door verticale stijgbewegingen van de lucht) of frontaal (als een relatief koudere en warmere luchtmassa elkaar ontmoeten). Over de invloed daarvan op het menselijk lichaam, durf ik mij echt niet uit te spreken. Ik denk dat artsen beter geplaatst zijn om daar uitspraken over te doen.

Vriendelijke groet,

Gert

Gepost door: Gert | 03-12-09

Welke fysische kenmerken veranderen één uur voor een regenbui Gert,

Mijn vraag is niet zo zeer om medisch advies maar om wetenschappelijke informatie. Meer specifiek is mijn vraag: “Welke fysische grootheden (druk, temperatuur, elektrische ladingen….) veranderen ten minste één uur voordat het begint te regenen?”

Laat ons voor te beginnen eerder eenvoudige regensystemen beschouwen (bv. een warmtefront of een koudefront). Bij meer complexe regensystemen (buiig weer of occlusies) is de reactie van mijn gezondheid touwens niet zo duidelijk. Bij zulke “eenvoudige”, of beter gezegd eenduidige regensystemen krijg ik vrij precies één uur voordat het gaat regenen concentratieproblemen (soms gaande tot lichte coma). Ongeveer 10 minuten voordat het regent, gaat dit weer voorbij.

Uiteraard heb ik heb zelf al wat opzoekwerk gedaan. Ik geef hieronder enkele van mijn redeneringen. Mogelijk kan je een aanknopingspunt vinden.

Luchtdruk
De luchtdruk verandert inderdaad meer dan één uur voor het begint te regenen. Doch is de relatieve verandering van de luchtdruk zeer klein (30 HPa is ongeveer 3 procent). Dit komt ongeveer overeen met een hoogteverschil van een paar honderd meter. Nu is het gekend dat hoogteverschillen concentratieproblemen kunnen geven maar doorgaans gaat het dan wel over meer dan duizend meter hoogteverschil per dag.

Als ik mij niet vergis is deze 30 HPa een vrij grote waarde. In vele gevallen is deze waarde eerder kleiner. Ook verandert de luchtdruk over een vrij lange periode (meerdere uren tot een halve dag?). Het is dan ook volgens mij niet te verwachten dat ik telkens vrij precies één uur (+/- 10’) voordat het begint te regen in de problemen kom. Let wel, ik ben zeker geen specialist ter zaken

Onweer en elektrische ontladingen
Bij onweer zijn er veel elektrische ontladingen. Dit kan al op vrij grote afstanden gemeten worden met een toestel dat wisselende elektrische en./of magnetische velden kan meten. Dergelijke toestellen worden gebruikt door elektrogevoelige personen (mensen zoals ik welke ziek worden indien ze te lang in de buurt verblijven van diverse elektrische toestellen zoals computer of draadloze telefoon). Deze toestellen worden gebruikt om mogelijk schadelijke elektrisch toestel op te sporen. De meetwaarden bij “onweer dat nog één uur verwijderd is” zijn in dezelfde grootteorde als deze voor mij “schadelijke elektrische toestellen”.

Wisselende elektrische of magnetische velden zou mogelijk kunnen verklaren waarom sommige honden al meer dan een uur voordat het begint te onweren heel erg bang worden. Honden hebben een zeer grote gevoeligheid voor geur en geluid. Elektrogevoelige mensen hebben doorgaans ook een grote geur- of geluidsovergevoeligheid. Mogelijk is er een biochemische gelijkenis.

Elektrische ontladingen zouden dus kunnen verklaren waarom ik bij onweer één uur vooraf problemen krijg. Mijn ervaring is echter dat mijn gezondheidsprobleem niet erger zijn bij hevig onweer in vergelijking met gewone regenbuien. Dus ook wanneer er geen onweer in de lucht hangt (geen bliksemflitsen gemeten), heb ik ruim zo veel problemen.

Elektrisch geladen wolken
In zware regenwolken is er dikwijls een scheiding van ladingen tussen de onderkant en de bovenkant van de wolk. Hierdoor kan er ook een vrij groot elektrisch veld ontstaan tussen de wolk en het aardoppervlak.

Elektrogevoelige mensen zoals ik hebben doorgaans problemen met grote elektrische velden. Elektrische toestellen welke grote elektrische velden opwekken, geven doorgaans volgende klachten: concentratieproblemen, hoofdpijn en huiduitslag.

De vraag is nu of zulke grote elektrische velden al ten minste één uur voor het begint te regen aanwezig zijn. Normaal verwacht ik enkel een sterk elektrisch veld indien de wolk al effectief boven het hoofd hangt. Mijn gezondheidsklachten zijn er doorgaans echter al lang voordat er wolken zijn. Eén uur voordat het regent, zijn deze wolken echter nog een paar honderd kilometer verwijderd (bewegingssnelheid van 100 tot 300 Km per uur?). Aangezien de meeste wolken slechts op enkele kilometers hoogte zitten, lijkt het mij vreemd om op die grote afstand nog een duidelijke invloed op het elektrische veld te kunnen hebben. Ik heb hierover echter nog nooit wetenschappelijke informatie gevonden.

Elektrische ladingen in de lucht
In het alternatief medisch circuit wordt er regelmatig gesproken over negatieve ladingen welke na een regenbui voorkomen. Deze zouden goed zijn voor het concentratievermogen. Dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom ik “na” de regen mijn beter zou kunnen concentreren. Hiermee kan je echter niet verklaren waarom ik reeds 10’ voor de regenbui mij al weer beter voel en kan zeker niet verklaren waarom ik één uur voor de regenbui al futloos ben.

In Israël is er een fenomeen bekend met positieve ladingen. Als gevolg van zandstormen zouden er vrij veel positieve ladingen in de lucht zitten (ook lange tijd voor de zandstorm?). Hierbij is wetenschappelijk beschreven dat dan het concentratievermogen van vele mensen er op achteruitgaat. Zou dit ook kunnen gelden voor onze Belgische regenbuien?

Wind
Vele mensen in het onderwijs hebben de ervaring dat bij winderig weer een aantal kinderen zich minder goed kunnen concentreren. Ze worden dan dwaas en lastig.

Doorgaans zal net voordat het gaat regenen de windsnelheid wat toenemen. Het is mijn ervaring echter dat het vlak voor de regen lang niet altijd hard hoeft te waaien. Ook is het zo dat bij erg winderig weer (zonder regen) doorgaans mijn concentratievermogen al bij al niet zo slecht is. Ik kan mij alleszins geen perioden van coma herinneren als gevolg van te veel wind. Dus ook deze mogelijkheid vind ik alles behalve overtuigend.

Het beter begrijpen van bepaalde oorzaken van mijn gezondheidsproblemen kan al een belangrijke meerwaarde betekenen voor mijn levenskwaliteit. Het zou immers leuk zijn indien ik aan de hand van een weerbericht vooraf kan inschatten in welke mate het weer een invloed zal hebben op mijn gezondheid.

Ik zou het dan ook erg waarderen indien je probeert met mij mee te denken om dit mysterie op te lossen. Het zou al erg helpen indien je sommige van mijn twijfels al zou kunnen wegnemen.

Alvast erg bedankt voor uw interesse,

Patrik

Gepost door: Patrik Peters | 10-12-09

Paar antwoordjes Dag Patrik,

Ik overloop een aantal van jouw opmerkingen.


- Het onderscheid tussen "eenvoudige" en "complexe regensystemen" wordt in de meteorologie niet gebruikt, alleen het onderscheid tussen frontale en convectieve neerslag. Daarbij moet opgemerkt dat het concept van de Noorse School (met warmfront, koufront en occlusie) nog veel wordt gebruikt, maar eigenlijk achterhaald is. Het onderscheid dat jij maakt, is wel merkwaardig. Zo zou ik een koufront geen eenvoudig, maar een complex systeem noemen en een occlusie een eerder eenvoudig systeem. Maar bon, zoals gezegd, dat onderscheid maken we eigenlijk niet.

- de luchtdruk daalt langzaam op nadering van een warmfront, blijft min of meer constant in de warme sector (tussen warm- en koufront) en stijgt relatief snel na doortocht van een koufront. De snelheid van de drukdalingen en -stijgingen is afhankelijk de drukgradiënt en de snelheid waarmee de weersystemen bewegen.

- op nadering van een warmfront neemt de luchtvochtigheid toe. In de warme sector (tussen warm- en koufront) is de luchtvochtigheid hoog. Na doortocht van het koufront daalt de luchtvochtigheid.

- een bliksem is inderdaad een elektrische ontlading. Van elektrische en/of magnetische velden heb ik geen verstand, daar kan ik dus geen uitspraken over doen. Als honden een uur voor een onweer beginnen te blaffen, lijkt mij dat eerder omdat ze een beter gehoor hebben dan de mens en de donder dus eerder horen dan wij (zoals je zelf ook al aangeeft)

- wolken raken elektrisch geladen als er sterke stijg- en daalbewegingen in plaatsvinden (en ze dus in de hoogte goed ontwikkeld zijn). De onderkant van onweerswolken is negatief geladen, de bovenkant positief. Het aardoppervlak onder de onweerswolk is positief geladen. De wolken van een warmfront zijn niet elektrisch geladen. Er kunnen wel onweerswolken verscholen zitten in occlusies (eerder zeldzaam) en koufronten (vrij frequent)

- positieve ontladingen vanuit de top van de onweerswolk naar het aardoppervlak kunnen in extreme gevallen 10 tot 15 km voor de basis van de wolk inslaan. Negatieve ontladingen vinden plaats tussen de basis van de wolk en het aardoppervlak onder de wolk. In een "doorsnee" onweer zijn 90 procent van de ontladingen negatief en tien procent positief.

- dat verhaal uit het alternatieve medische circuit met de negatieve ladingen nà een regenbui kan je dus voor mijn part gerust klasseren in de categorie (excusez-le-mot) "zever in pakskes".

- hetzelfde voor het verhaal van de ongecontentreerde, dwaze en lastige kinderen bij veel wind.

- De wind waait meestal vrij gelijkmatig in de warme sector, bij doortocht van het koufront en achter het koufront komen soms zware windstoten voor (door uitwisseling met hogere luchtlagen).

Vriendelijke groet,

Gert

Gepost door: Gert | 11-12-09

Bedankt Gert,

Hartelijk dank voor uw antwoorden. Niet dat daarmee mijn mysterie opgelost zou zijn maar zo kan ik toch al en aantal mogelijkheden uitschakelen. Eigenlijk komt er geen enkele door mij aangehaalde fysische grootheid meer in aanmerking; Ik zal dus moeten op zoek gaan naar andere oplossingen. Misschien moet ik eens wat meer tijd steken in het bestuderen van weerfenomenen, op hoop van zegen.

Nog prettige feestdagen,

Patrik

Gepost door: Patrik Peters | 29-12-09

De commentaren zijn gesloten.